You are currently viewing Remont dachu i zamknięcie terenu szkoły

Remont dachu i zamknięcie terenu szkoły

Drodzy Rodzice!

Z początkiem lipca rozpoczęły się prace remontowe na budynku naszej szkoły. W związku z tym teren szkoły stał się placem budowy. Niestety, plac szkolny nadal jest miejscem spotkań lokalnej młodzieży po godzinach pracy szkoły. Podczas tych spotkań młodzi ludzie spożywają alkohol i palą papierosy. Świadczą o tym pozostałości w postaci m. in. butelek (często potłuczonych), puszek po piwie, niedopałków. Codziennie rano pracownicy obsługi szkoły sprzątają plac szkolny z tych śmieci. Zdarzają się również akty wandalizmu. Są to niedopuszczalne zachowania! Dużym problemem jest także to, że niektórzy, pomimo tablic ostrzegawczych (nagminnie niszczonych), wchodzą na remontowany dach szkoły!

Uruchomcie swoją wyobraźnię i pomyślcie, czym to grozi!

Drodzy Rodzice, mam nadzieję, że porozmawiacie ze swoimi dziećmi i uzmysłowicie im, że wspomniane wyżej zachowania mogą skończyć się utratą zdrowia lub życia!

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,  z dniem dzisiejszym wprowadzam CAŁKOWITY ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY. Zarówno furtka jak i brama wjazdowa zostały zamknięte, a na ogrodzeniu przy bramie wjazdowej została umieszczona tablica informująca o zakazie wstępu na plac budowy. Za złamanie tego zakazu będą wyciągane konsekwencje prawne.


Dwa przykłady „twórczości” naszych lokalnych bezmyślnych „artystów”

Komin

Daszek nad wejściem do budynku szkoły

A tu jeszcze jedno zdjęcie przedstawiające pozostałości po spotkaniu młodzieży