Kalendarium roku szkolnego 2023/2024

TerminZadanie
4 września 2023 r. (poniedziałek)Rozpoczęcie roku szkolnego
13 września 2023 r. (środa) g.17:00 – 18:00Godzina dostępności  dla rodziców
13-15 września 2023 r.Zebrania z rodzicami
Trzeci tydzień września 2023 r.Próbna ewakuacja
Trzeci tydzień września 2023 r.Sprzątanie świata
29 września 2023 r. (piątek)Dzień chłopaka
Ostatni tydzień września 2023 r.Wybory Samorządu Uczniowskiego
11 października 2023 r.(środa) g.17:00 – 18:00Godzina dostępności  dla rodziców
13 października 2023 r. (piątek)Akademia z okazji DEN
14 października 2023 r. (sobota)Dzień Edukacji Narodowej
31 października 2023 r. (wtorek)Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
1 listopada 2023 r. (środa)Wszystkich Świętych
8 listopada 2023 (środa) g.17:00 – 18:00
Godzina dostępności  dla rodziców
10 listopada 2023 r. (piątek)Akademia z okazji Dnia Niepodległości
11 listopada 2023 r.  (sobota)Dzień Niepodległości
30 listopada 2023 r.Andrzejki
6-8 grudnia 2023 r.Próbny egzamin ósmoklasisty
6 grudnia 2023 r.Mikołajki
13 grudnia 2023 (środa)Godzina dostępności  dla rodziców
21 grudnia 2023 r. (czwartek)Wigilia szkolna i Jasełka
22 grudnia 2023 r. (piątek)Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
23-31 grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2024 r. (poniedziałek)Nowy Rok
6 stycznia 2024 r. (sobota)Święto Trzech Króli
10 stycznia 2024r (środa) g.17:00 – 18:00
Godzina dostępności  dla rodziców
12 stycznia 2024 r. (piątek)Rada Klasyfikacyjna
15 – 28 stycznia 2024 r.Ferie Zimowe
 styczeń  2024 r. (sobota)Zabawa Karnawałowa
14 luty 2024 (środa)r g.17:00 – 18:00Godzina dostępności  dla rodziców
13 marca 2024r (środa) g.17:00 – 18:00
Godzina dostępności  dla rodziców
28 marca -2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
10 kwietnia 2024 (środa) g.17:00 – 18:00
Godzina dostępności  dla rodziców
30 kwietnia 2024Akademia z okazji Konstytucji 3-go Maja
1 maja 2024 r. (środa)Święto Pracy
2 maja 20234 r. (czwartek)Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
3 maja 2024 r. (piątek)Święto Konstytucji 3-go Maja
8 maja 2024r (środa) g.17:00 – 18:00
Godzina dostępności  dla rodziców
14-16 maja 2024 r.Egzamin Ósmoklasisty
17 maja 2024 r. (piątek)Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
30 maja 2024 r. (czwartek)Boże Ciało
31 maja 2024 r. (piątek)Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
03 czerwca 2024 r (poniedziałek)
Dzień Dziecka i Dzień Sportu, Dzień Otwarty
12 czerwca 2024 r (środa) g.17:00 – 18:00Godzina dostępności  dla rodziców
17 czerwca 2024 r. (poniedziałek)Rada Klasyfikacyjna
21 czerwca 2024 r. (piątek)Zakończenie zajęć edukacyjnych
24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.Ferie letnie

 

Dni ustawowo wolne od pracy

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Akademie i uroczystości szkolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

Godzina dostępności  dla rodziców