Plan lekcji

Tygodniowy rozkład zajęć

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 14.02.2022 r.
Klasy I - III
1A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49
39:50-10:35e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49ang DI 49
410:50-11:35e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49rel RP 49e-w ID 49
511:50-12:35ang DI 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49
612:45-13:30 rel RP 49e-w ID 49z.art.rozwij ID 49 
2A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40e-w BW 59e-w BW 59rel MR 59e-w BW 59rel MR 59
39:50-10:35e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59ang AW 59e-w BW 59
410:50-11:35e-w BW 59e-w BW 59ang AW 59e-w BW 59e-w BW 59
511:50-12:35e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59
612:45-13:30  e-w BW 59e-w BW 59 
3A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40ang DI 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50
39:50-10:35e-w BK 50e-w BK 50rel MR 50e-w BK 50e-w BK 50
410:50-11:35rel MR 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50
511:50-12:35e-w BK 50ang DI 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50
612:45-13:30  e-w BK 50  
3B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54
39:50-10:35e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54
410:50-11:35e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54rel DK 54ang DI 54
511:50-12:35e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54
612:45-13:30 ang DI 54rel DK 54  

 

Klasy IV - VIII
4A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45 wf MS @  prz MS 8
28:55- 9:40ang AW 24mat UW 33inf MG 53mat UW 39pol MB 22
39:50-10:35mat UW 39pol MB 22ang AW 24prz MS 8wf MS 14
410:50-11:35tech DJ 52pol MB 22his RL 8wf MS @rel MR 40
511:50-12:35wf MS 14rel MR 22pol MB 22pol MB 22muz MW 52
612:45-13:30wych MB 29ang AW 24mat UW 33 pla MW 52

 

4B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45ang AW 24 pla MW 52mat MG 33pol BM 57
28:55- 9:40inf MG 53his RL 40pol BM 57ang AW 24prz MS 8
39:50-10:35pol BM 57wf JH 14wf JH 14pol BM 57muz MW 52
410:50-11:35pol BM 57rel MR 39rel MR 24wf JH 14wf JH 14
511:50-12:35wych MG 33mat MG 33ang AW 24prz MS 8mat MG 33
612:45-13:30mat MG 33wdż MR 22 tech DJ 52 

 

5A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45mat UW 33his RL 8ang AW 24ang AW 24mat UW 39
28:55- 9:40wf ŁW @pol RP 39pla MW 52rel MR 40ang AW 24
39:50-10:35inf DJ 53pol RP 39bio DB 39his RL 40rel MR 40
410:50-11:35geo MS 8mat UW 33muz MW 52mat UW 39pol RP 24
511:50-12:35wych DB 29tech DJ 52wf ŁW 14wf ŁW 14wf ŁW 14
612:45-13:30pol RP 8 pol RP 24  

 

5B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45bio DB 8rel RP 39wf JH 14wdż MR 40ang AW 24
28:55- 9:40mat UW 33wf JH 14ang AW 24rel RP 29mat UW 39
39:50-10:35pol MB 22geo MS 8pla MW 52pol MB 22pol MB 22
410:50-11:35pol MB 22tech DJ 52pol MB 22ang AW 24muz MW 52
511:50-12:35inf DJ 53wych AW 24mat UW 33mat UW 39wf JH @
612:45-13:30his RL 24 his RL 8wf JH 14 

 

6A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45pol MB 22muz MW 52  mat MG 33
28:55- 9:40pol MB 22rel MR 24wych ŁW 33pol MB 22ang DI 33
39:50-10:35geo MS 8bio DB 29his RL 8mat MG 33wf ŁW @
410:50-11:35mat MG 33mat MG 8wf ŁW 14his RL 40pol MB 22
511:50-12:35rel MR 39wf ŁW 14ang DI 39ang DI 24inf DJ 53
612:45-13:30 tech DJ 52pla MW 52wf ŁW @ 
713:40-14:25  pol MB 22  

 

7A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45ang DI 39pol MB 22his RL 8geo MS 8wf ŁW 14
28:55- 9:40fiz ML 29pol MB 22fiz ML 29mat MG 33wf ŁW 14
39:50-10:35mat MG 33inf GA 53mat MG 33che DB 29mat MG 33
410:50-11:35his RL 53che DB 29bio DB 39pol MB 22geo MS 29
511:50-12:35pla MW 52bio DB 29rel MR 52nie JM 52pol MB 22
612:45-13:30muz MW 52nie JM 8pol MB 22ang DI 24ang DI 24
713:40-14:25 rel MR 22wf ŁW 14wf ŁW 14wych MW 52
7B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45pol BM 57mat UW 33pol BM 57che DB 29wdż MR 22
28:55- 9:40pol BM 57pla MW 52bio DB 39nie JM 52bio DB 29
39:50-10:35wf ŁW 14nie JM 24wf ŁW @mat UW 39mat UW 39
410:50-11:35fiz ML 29inf GA 53fiz ML 29pol BM 57pol BM 57
511:50-12:35rel RP 8rel RP 39wych RL 8his RL 40his RL 8
612:45-13:30ang DI 22wf ŁW 14che DB 29geo MS 8geo MS 57
713:40-14:25muz MW 52ang DI 24mat UW 33ang DI 24wf ŁW 14
8A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45wf ŁW 14che DB 29mat MG 33pol BM 57wos RL 52
28:55- 9:40bio DB 8geo MS 8wos RL 8pol BM 57his RL 52
39:50-10:35fiz ML 29pol BM 57fiz ML 29nie JM 52ang AW 24
410:50-11:35ang AW 24pol BM 57rel DK 57mat MG 33mat MG 33
511:50-12:35his RL 22nie JM 8che DB 29edb JH 29pol BM 57
612:45-13:30wych BM 57mat MG 33wf ŁW 14rel DK 57wf ŁW 14
713:40-14:25 wf ŁW 14ang AW 24inf DJ 53 

 

8B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45fiz ML 29wf JH 14fiz ML 29mat UW 53che DB 29
28:55- 9:40wf JH 14che DB 29wf JH 14geo MS 39pol BM 57
39:50-10:35bio DB 29mat UW 33pol BM 57wf JH 14wos RL 29
410:50-11:35mat UW 39ang DI 24mat UW 39nie JM 33his RL 29
511:50-12:35pol BM 57pol BM 39rel DK 8rel DK 8ang DI 24
612:45-13:30wdż MR 33pol BM 39ang DI 24wos RL 22edb JH 22
713:40-14:25his RL 22nie JM 22inf DJ 53wych JH 8