Plan lekcji

Tygodniowy rozkład zajęć

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 29.01.2024 r.
Klasy I - III
1A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59rel RP 59e-w BW 59
39:50-10:35ang DI 59e-w BW 59rel RP 59ang DI 59e-w BW 59
410:50-11:35e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59
511:50-12:35e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59
612:45-13:30  e-w BW 59e-w BW 59 
2A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40ang DI 57e-w KB 57e-w KB 57e-w KB 57e-w KB 57
39:50-10:35rel RP 57e-w KB 57e-w KB 57rel RP 57e-w KB 57
410:50-11:35e-w KB 57e-w KB 57e-w KB 57e-w KB 57e-w KB 57
511:50-12:35e-w KB 57e-w KB 57ang DI 57e-w KB 57e-w KB 57
612:45-13:30e-w KB 57z.art.rozwij BK 57e-w KB 57  
3A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49rel DK 49e-w ID 49
39:50-10:35e-w ID 49e-w ID 49ang DI 49e-w ID 49e-w ID 49
410:50-11:35ang DI 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49
511:50-12:35e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49
612:45-13:30e-w ID 49rel DK 49   
Klasy IV - VIII
4A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45 wdż MR 54mat MG 33wf ŁW SGmuz ŁK 39
28:55- 9:40pol RP 52prz DB 29pla KB 39mat MG 33pol RP 52
39:50-10:35wf ŁW SGwf ŁW SGrel MR 54inf GA 53wf ŁW SG
410:50-11:35mat MG 33rel MR 54pol RP 52tech GA 39his RL 8
511:50-12:35wych RP 52ang DI 24pol RP 52pol RP 52ang DI 33
612:45-13:30prz DB 29mat MG 33 ang DI 24 
5A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45  wf MR SG mat UW 33
28:55- 9:40his RL 8pol MB 22bio DB 33his RL 8geo PA 33
39:50-10:35mat UW 33mat UW 33ang AW 24ang AW 24pol MB 22
410:50-11:35pol MB 22ang AW 24inf DJ 53rel RP 52muz ŁK 39
511:50-12:35pol MB 22pla KN 39wych UW 33wf MR SGtech DJ 52
612:45-13:30rel RP 52wf MR SGmat UW 33 wf MR SG
713:40-14:25  pol MB 22  
5B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45 pol MB 22 pol MB 22pol MB 22
28:55- 9:40pol MB 22wf JH SGrel MR 54pol MB 22muz ŁK 39
39:50-10:35wf JH SGhis RL 8mat DJ 52mat DJ 39wych JH 54
410:50-11:35rel MR 54ang DI 52ang DI 24ang DI 24geo PA 29
511:50-12:35mat DJ 39mat DJ 52his RL 8inf DJ 53wf JH SG
612:45-13:30tech DJ 39 pla KN 39bio DB 29wdż RL 8
713:40-14:25   wf JH SG 
6A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45  pol MB 22 wf JH SG
28:55- 9:40wf JH SGrel MR 54pol MB 22bio DB 29ang AW 24
39:50-10:35tech DJ 39ang AW 24pla KB 39mat UW 33his RL 8
410:50-11:35mat UW 29pol MB 22mat UW 33his RL 8pol MB 22
511:50-12:35rel MR 54mat UW 8wf JH SGpol MB 22muz ŁK 39
612:45-13:30ang AW 24wych MB 22inf DJ 53wf JH SG 
713:40-14:25geo PA 8    
6B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45wf JH SGhis RL 29ang AW 24 pol GR 8
28:55- 9:40tech DJ 39pol GR 33wf JH SGpol GR 52pol GR 8
39:50-10:35his RL 8wf JH SGmat MG 33mat MG 29muz ŁK 39
410:50-11:35geo PA 24mat MG 33pol GR 8inf DJ 53rel MR 54
511:50-12:35bio DB 29wych MG 33pla KB 39wf JH SGang AW 24
612:45-13:30mat MG 33ang AW 24wdż RL 8rel MR 54 
7A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45fiz ML 29pol RP 52pla KB 39nie KF 8pol RP 52
28:55- 9:40mat UW 33pol RP 52pol RP 52ang AW 24bio DB 29
39:50-10:35rel MR 54nie KF 52fiz ML 29his RL 8inf DJ 53
410:50-11:35his RL 8mat UW 53che DB 29wf ŁW SGang AW 24
511:50-12:35geo PA 8che DB 29wych DB 29mat UW 33rel MR 54
612:45-13:30wf ŁW SGwf ŁW SGwf ŁW SGpol RP 52muz ŁK 39
713:40-14:25bio DB 29ang AW 24mat UW 33 geo PA 29
7B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45his RL 8mat UW 33fiz ML 29ang AW 24che DB 29
28:55- 9:40fiz ML 29nie KF 8ang AW 24wf ŁW SGpol MB 22
39:50-10:35pol MB 22inf DJ 53bio DB 8nie KF 52mat UW 33
410:50-11:35wf ŁW SGhis RL 8pla KB 39mat UW 33wf ŁW SG
511:50-12:35mat UW 33wf ŁW SGpol MB 22che DB 29geo PA 29
612:45-13:30geo PA 8bio DB 29pol MB 22pol MB 22ang AW 24
713:40-14:25wych AW 24rel MR 54wdż RL 8rel MR 54muz ŁK 39
8A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45 nie KF 8edb JH SGrel DK 39his RL 24
28:55- 9:40wych ŁW 24wf ŁW SGfiz ML 29nie KF 39wf ŁW SG
39:50-10:35fiz ML 29ang DI 22pol MB 22pol MB 22geo PA 24
410:50-11:35mat DJ 39bio DB 29pol MB 22che DB 29mat DJ 52
511:50-12:35wf ŁW SGpol MB 22mat DJ 53wos RL 8wos RL 8
612:45-13:30pol MB 22inf DJ 53che DB 29mat DJ 39ang DI 33
713:40-14:25 rel DK 8wf ŁW SGang DI 24his RL 8