Plan lekcji

Tygodniowy rozkład zajęć

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 30.01.2023 r.
Klasy I - III
1A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40e-w BK 50e-w BK 50rel RP 50ang ID 50e-w BK 50
39:50-10:35ang ID 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50
410:50-11:35e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50
511:50-12:35e-w BK 50rel RP 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50
612:45-13:30  e-w BK 50e-w BK 50 
2A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40ang DI 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49
39:50-10:35e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49
410:50-11:35e-w ID 49rel RP 49ang DI 49e-w ID 49e-w ID 49
511:50-12:35e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49rel RP 49e-w ID 49
612:45-13:30e-w ID 49e-w ID 49   
3A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40e-w BW 59e-w BW 59rel DK 8e-w BW 59e-w BW 59
39:50-10:35e-w BW 59e-w BW 59ang AW 59e-w BW 59e-w BW 59
410:50-11:35e-w BW 59rel DK 59e-w BW 59ang AW 59e-w BW 59
511:50-12:35e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59
612:45-13:30 e-w BW 59e-w BW 59  
Klasy IV - VIII
4A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45   rel RP 8 
28:55- 9:40muz ŁK 52mat UW 39pol BM 57ang AW 24pol BM 57
39:50-10:35prz DB 24pol BM 57pol BM 57mat UW 39inf DJ 53
410:50-11:35wf MR SGwf MR SGtech DJ 39his RP 22wf MR SG
511:50-12:35ang AW 24ang AW 24rel RP 22pol BM 57prz DB 29
612:45-13:30mat UW 29pla KN 52wf MR SGwych UW 52mat UW 33
4B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45muz ŁK 52rel MR 54rel MR 54 wdż MR 54
28:55- 9:40pol BM 57ang DI 57wf JH SGwf JH SGmat DJ 33
39:50-10:35pol BM 57mat DJ 29prz DB 8mat DJ 52pol BM 57
410:50-11:35wf JH SGpol BM 57pol BM 57his RL 8pla KN 52
511:50-12:35mat DJ 39wf JH SGtech DJ 39inf DJ 53ang DI 24
612:45-13:30 wych JH 54ang DI 54prz DB 29 
5A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45wf JH SGwf JH SGpol MB 22  
28:55- 9:40mat UW 39pol MB 22rel MR 54his RL 8pol MB 22
39:50-10:35muz ŁK 52geo JM 22wf JH SGrel MR 54wych MB 22
410:50-11:35bio DB 29ang AW 24pla KB 52mat UW 33inf DJ 53
511:50-12:35pol MB 22mat UW 33ang AW 24wf JH SGmat UW 33
612:45-13:30ang AW 24his RL 8tech DJ 39pol MB 22 
5B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45pol BM 57 wf JH SGwdż MR 54geo JM 22
28:55- 9:40mat MG 33mat MG 33tech DJ 39rel MR 54ang AW 24
39:50-10:35wf JH SGwf JH SGpla KB 52bio DB 29wf JH SG
410:50-11:35inf MG 53his RL 8ang AW 24pol BM 57pol BM 57
511:50-12:35his RL 8pol BM 57mat MG 33mat MG 33pol BM 57
612:45-13:30muz ŁK 52rel MR 33 wych MG 33 
713:40-14:25 ang AW 24   
6A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45 wf ŁW SG ang AW 24mat UW 33
28:55- 9:40pol RP 24tech DJ 8pla KB 52geo JM 52his RL 8
39:50-10:35wf ŁW SGmat UW 33mat UW 33pol RP 24ang AW 24
410:50-11:35mat UW 33muz ŁK 52pol RP 22bio DB 29pol RP 8
511:50-12:35rel MR 54rel MR 54wf ŁW SGwf ŁW SGpol RP 8
612:45-13:30his RL 22ang AW 24wych DB 29 inf DJ 53
6B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45wf ŁW SGwych AW 24 bio DB 29ang AW 24
28:55- 9:40pol MB 22ang AW 24mat UW 33rel RP 33rel RP 53
39:50-10:35pol MB 22wf ŁW SGpol MB 22pol MB 22his RL 8
410:50-11:35muz ŁK 52pol MB 22his RL 8wf ŁW SGmat UW 33
511:50-12:35mat UW 33tech DJ 39pla KB 52mat UW 29inf DJ 53
612:45-13:30wdż MR 54 ang AW 24geo JM 39wf ŁW SG
7A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45pol MB 22ang DI 57pla KB 52nie JM 33che DB 29
28:55- 9:40wf ŁW SGgeo JM 52fiz ML 29bio DB 29nie JM 52
39:50-10:35fiz ML 29rel MR 54wf ŁW SGgeo JM 8che DB 29
410:50-11:35his RL 8mat DJ 39bio DB 29mat DJ 52pol MB 22
511:50-12:35wych ŁW 52pol MB 22rel MR 54pol MB 22wf ŁW SG
612:45-13:30mat DJ 33pol MB 22his RL 8wf ŁW SGang DI 24
713:40-14:25muz ŁK 52 mat DJ 33ang DI 24inf DJ 53
8A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45mat MG 33geo JM 8fiz ML 29pol MB 22his RL 8
28:55- 9:40fiz ML 29che DB 29pol MB 22pol MB 22che DB 29
39:50-10:35wos RL 8ang DI 39rel DK 24mat MG 33nie JM 52
410:50-11:35pol MB 22mat MG 29wf ŁW SGinf GA 53wf ŁW SG
511:50-12:35nie JM 29his RL 8wych BM 57ang DI 24pol MB 22
612:45-13:30wf ŁW SGrel DK 29mat MG 33wos RL 8edb JH 52
713:40-14:25  ang DI 24wf ŁW SGbio DB 29
8B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45fiz ML 29che DB 29mat UW 33pol BM 57pol BM 57
28:55- 9:40his RL 8wf ŁW SGwf ŁW SGpol BM 57wf ŁW SG
39:50-10:35mat UW 33his RL 8fiz ML 29inf GA 53mat UW 33
410:50-11:35ang DI 24mat UW 33rel DK 33nie JM 24ang DI 24
511:50-12:35pol BM 57rel DK 29bio DB 29wos RL 8edb JH 52
612:45-13:30nie JM 8pol BM 57geo JM 22ang DI 24che DB 29
713:40-14:25wf ŁW SGwdż MR 54wych RL 8wos RL 8