Plan lekcji

Tygodniowy rozkład zajęć

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 06.09.2021 r.
Klasy I - III
1A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49
39:50-10:35e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49ang DI 49
410:50-11:35e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49rel RP 49e-w ID 49
511:50-12:35ang DI 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49e-w ID 49
612:45-13:30 rel RP 49e-w ID 49z.art.rozwij ID 49 
2A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40e-w BW 59e-w BW 59rel MR 59e-w BW 59rel MR 59
39:50-10:35e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59ang AW 59e-w BW 59
410:50-11:35e-w BW 59e-w BW 59ang AW 59e-w BW 59e-w BW 59
511:50-12:35e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59e-w BW 59
612:45-13:30  e-w BW 59e-w BW 59 
3A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40ang DI 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50
39:50-10:35e-w BK 50e-w BK 50rel MR 50e-w BK 50e-w BK 50
410:50-11:35rel MR 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50
511:50-12:35e-w BK 50ang DI 50e-w BK 50e-w BK 50e-w BK 50
612:45-13:30  e-w BK 50  
3B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54
39:50-10:35e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54
410:50-11:35e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54rel DK 54ang DI 54
511:50-12:35e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54e-w SA 54
612:45-13:30 ang DI 54rel DK 54  
Klasy IV - VIII
4A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45 wf MS sg  prz MS 22
28:55- 9:40ang AW 22mat UW 22inf MG 53rel MR 22pol MB 22
39:50-10:35rel MR 22pol MB 22ang AW 22prz MS 22wf MS sg
410:50-11:35tech DJ 22pol MB 22his RL 22wf MS sgmat UW 22
511:50-12:35wf MS 22wdż MR 22pol MB 22pol MB 22muz MW 22
612:45-13:30wych MB 22ang AW 22mat UW 22mat UW 22pla MW 22
4B

 

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45ang AW 33 pla MW 33mat MG 33pol BM 33
28:55- 9:40mat MG 33his RL 33pol BM 33ang AW 33prz MS 33
39:50-10:35pol BM 33wf JH sgwf JH sgpol BM 33muz MW 33
410:50-11:35pol BM 33rel MR 33rel MR 33wf JH sgwf JH sg
511:50-12:35wych MG 33mat MG 33ang AW 33prz MS 33mat MG 33
612:45-13:30inf MG 53  tech DJ 33 

 

5A

 

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45mat UW 29his RL 29ang AW 29ang AW 29mat UW 29
28:55- 9:40wf ŁW sgpol RP 29pla MW 29mat UW 29ang AW 29
39:50-10:35inf DJ 53pol RP 29bio DB 29his RL 29rel MR 29
410:50-11:35geo MS 29mat UW 29muz MW 29rel MR 29pol RP 29
511:50-12:35wych DB 29tech DJ 29wf ŁW sgwf ŁW sgwf ŁW sg
612:45-13:30pol RP 29wdż MR 29pol RP 29  

 

5B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45bio DB 33rel RP 57wf JH 14 ang AW 24
28:55- 9:40mat UW 53wf JH 14ang AW 24rel RP 29mat UW 33
39:50-10:35pol MB 22geo MS 8pla MW 52pol MB 22pol MB 22
410:50-11:35pol MB 22tech DJ 52pol MB 57ang AW 24muz MW 52
511:50-12:35inf DJ 53wych AW 57mat UW 53mat UW 33wf JH @
612:45-13:30his RL 29 his RL 33wf JH 14 
6A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45pol MB 22muz MW 52 rel MR 22mat MG 53
28:55- 9:40pol MB 22rel MR 33 pol MB 57ang DI 8
39:50-10:35geo MS 52bio DB 29his RL 8mat MG 8wf ŁW @
410:50-11:35mat MG 33mat MG 33wf ŁW 14his RL 8pol MB 22
511:50-12:35wdż MR 29wych ŁW 33ang DI 39ang DI 52inf DJ 53
612:45-13:30wf ŁW 14tech DJ 52pla MW 52wf ŁW @ 
713:40-14:25  pol MB 22  
7A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45ang DI 39pol MB 22his RL 8geo MS 39pla MW 39
28:55- 9:40fiz ML 29pol MB 22fiz ML 33mat MG 53wf ŁW 14
39:50-10:35mat MG 24inf GA 53mat MG 39che DB 29mat MG 33
410:50-11:35his RL 52che DB 29bio DB 33pol MB 22geo MS 8
511:50-12:35wf ŁW 14bio DB 29wdż MR 33nie JM 24pol MB 22
612:45-13:30muz MW 52nie JM 22pol MB 22ang DI 24ang DI 24
713:40-14:25rel MR 8rel MR 8wf ŁW 14wf ŁW 14wych MW 8
7B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45pol BM 57mat UW 53pol BM 57che DB 29wf ŁW 14
28:55- 9:40pol BM 57pla MW 52bio DB 29nie JM 24bio DB 29
39:50-10:35wf ŁW 14nie JM 24wf ŁW @mat UW 33mat UW 39
410:50-11:35fiz ML 29inf GA 53fiz ML 29pol BM 57pol BM 24
511:50-12:35rel RP 24rel RP 8wych RL 57his RL 29his RL 8
612:45-13:30ang DI 24wf ŁW 14che DB 29geo MS 39geo MS 8
713:40-14:25muz MW 52ang DI 24mat UW 39ang DI 24 
8A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45wf ŁW 14che DB 29mat MG 53pol BM 57wos RL 52
28:55- 9:40bio DB 8geo MS 8wos RL 8pol BM 52his RL 52
39:50-10:35fiz ML 8pol BM 39fiz ML 29nie JM 24ang AW 24
410:50-11:35ang AW 24pol BM 39rel DK 24mat MG 53mat MG 33
511:50-12:35wych BM 57nie JM 24che DB 29edb JH 57pol BM 57
612:45-13:30wdż MR 33mat MG 33wf ŁW 14rel DK 8wf ŁW 14
713:40-14:25his RL 22wf ŁW 14ang AW 24inf DJ 53 
8B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45fiz ML 29wf JH 14fiz ML 29mat UW 53che DB 29
28:55- 9:40wf JH 14che DB 29wf JH 14geo MS 39pol BM 57
39:50-10:35bio DB 29mat UW 33pol BM 57wf JH 14wos RL 29
410:50-11:35mat UW 39ang DI 24mat UW 39nie JM 33his RL 29
511:50-12:35his RL 33pol BM 39rel DK 8rel DK 8ang DI 24
612:45-13:30pol BM 57pol BM 39ang DI 24wos RL 22edb JH 22
713:40-14:25 nie JM 22inf DJ 53wych JH 8