Plan lekcji

Tygodniowy rozkład zajęć

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 09.03.2020 r,
Klasy I - III
1A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45     
28:55- 9:40+++ DM 35rel RM 35+++ DM 35+++ DM 35+++ DM 35
39:50-10:35+++ DM 35+++ DM 35+++ DM 35+++ DM 35+++ DM 35
410:50-11:35ang AW 35+++ DM 35+++ DM 35ang AW 35+++ DM 35
511:50-12:35+++ DM 35+++ DM 35rel RM 35+++ DM 35+++ DM 35
612:45-13:30+++ DM 35  +++ DM 35 

+++ - edukacja wczesnoszkolna

1B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45     
28:55- 9:40rel PR 58ang ID 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58
39:50-10:35ang ID 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58
410:50-11:35+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58rel PR 58
511:50-12:35+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58
612:45-13:30+++ SA 58+++ SA 58   

+++ - edukacja wczesnoszkolna

2
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45     
28:55- 9:40ang AW 49+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49
39:50-10:35rel PR 49+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49rel PR 49
410:50-11:35+++ DI 49+++ DI 49pozas.artyst JD 49+++ DI 49+++ DI 49
511:50-12:35+++ DI 49ang AW 49+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49
612:45-13:30+++ DI 49 +++ DI 49+++ DI 49 

+++ - edukacja wczesnoszkolna

3A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45     
28:55- 9:40ang ID 36+++ KB 36+++ KB 36+++ KB 36+++ KB 36
39:50-10:35+++ KB 36rel ZD 36+++ KB 36+++ KB 36+++ KB 36
410:50-11:35+++ KB 36+++ KB 36ang ID 36+++ KB 36+++ KB 36
511:50-12:35+++ KB 36+++ KB 36+++ KB 36+++ KB 36+++ KB 36
612:45-13:30+++ KB 36 rel ZD 36  

+++ - edukacja wczesnoszkolna

3B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45     
28:55- 9:40+++ WB 59rel ZD 59+++ WB 59+++ WB 59+++ WB 59
39:50-10:35+++ WB 59+++ WB 59+++ WB 59ang AW 59+++ WB 59
410:50-11:35+++ WB 59+++ WB 59+++ WB 59+++ WB 59ang AW 59
511:50-12:35+++ WB 59+++ WB 59rel ZD 59+++ WB 59+++ WB 59
612:45-13:30+++ WB 59+++ WB 59 prog.I-III LR 53 

+++ - edukacja wczesnoszkolna

Klasy IV - VIII
4
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45pol MB 22wf WŁ SGwyc WŁ 22  
28:55- 9:40mat GM 33mat GM 33mat GM 33pol MB 22ang ID 57
39:50-10:35prz SM 54pla WM 52pol MB 22wf WŁ SGpol MB 22
410:50-11:35his LR 8.pol MB 22wf WŁ SGmat GM 33wf WŁ SG
511:50-12:35rel RM 54inf JD 53ang ID 54prz SM 8.tec JD 53
612:45-13:30wdż RM 54rel RM 54muz WM 52ang ID 54 
5A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45his LR 53ang ID 54  ang ID 57
28:55- 9:40muz WM 52inf AG 53pol MB 22ang ID 52bio BD 29
39:50-10:35wyc WM 52tec AG 53rel RM 54mat GM 33wf HJ SGM
410:50-11:35mat GM 33mat GM 33wf HJ SGMgeo SM 24pol MB 22
511:50-12:35wf HJ SGMwf HJ SGMpla WM 52pol MB 22rel RM 8.
612:45-13:30pol MB 22his LR 8.mat GM 33pol MB 22 
5B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45pol BM 57 ang ID 54 mat WU 29
28:55- 9:40mat WU 29pol BM 57wyc LR 52inf AG 53rel PR 54
39:50-10:35his LR 8.wf HJ SGMmat WU 33tec AG 53ang ID 57
410:50-11:35ang ID 54wdż LR 24pol BM 57wf HJ SGMwf HJ SGM
511:50-12:35rel PR 8.geo SM 52pol BM 57his LR 29pla WM 52
612:45-13:30bio BD 29mat WU 33wf HJ SGMmuz WM 52 
7    pol BM 57 
6A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45ang AW 24pla WM 52  his LR 8.
28:55- 9:40his LR 53muz WM 52ang AW 24mat GM 33mat GM 33
39:50-10:35wf HJ SGMmat GM 33geo SM 8.pol BM 57ang AW 24
410:50-11:35pol BM 57pol BM 57mat GM 33wyc BM 57tec JD 53
511:50-12:35pol BM 57bio BD 29wf HJ SGMwf HJ SGMwf HJ SGM
612:45-13:30rel PR 33inf JD 53pol BM 57 rel PR 22
6B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45ang ID 54 wdż RM 52  
28:55- 9:40pol BM 57wf HJ SGMgeo SM 8.pol BM 57wf HJ SGM
39:50-10:35pol BM 57his LR 8.his LR 52mat WU 52mat WU 29
410:50-11:35wf HJ SGMbio BD 52muz WM 52pla WM 52rel RM 54
511:50-12:35mat WU 29mat WU 33inf JD 53ang ID 54pol BM 57
612:45-13:30wyc HJ 24pol BM 57ang ID 54wf HJ SGM 
713:40-14:25rel RM 52tec JD 53   
7A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45nie MJ 29his LR 8.nie MJ 24bio BD 29mat GM 33
28:55- 9:40geo SM 8.bio BD 29pol BM 57che BD 29ang AW 24
39:50-10:35mat GM 33fiz Sł 29pol BM 57geo SM 8.wf WŁ SG
410:50-11:35wf WŁ SGwf WŁ SGfiz Sł 22his LR 8.pol BM 57
511:50-12:35wyc GM 33pol BM 57mat GM 33mat GM 33rel PR 22
612:45-13:30pla WM 52ang AW 24ang AW 24pol BM 57che BD 29
713:40-14:25rel PR 33 inf JD 53wf WŁ SGmuz WM 52
7B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45mat GM 33mat GM 33mat GM 33rel RM 54ang AW 24
28:55- 9:40nie MJ 24nie MJ 24fiz Sł 29wyc RM 54his LR 8.
39:50-10:35pol MB 22wf WŁ SGang AW 24pol MB 22mat GM 33
410:50-11:35pol MB 22geo SM 8.geo SM 8.che BD 29bio BD 29
511:50-12:35pla WM 52pol MB 22pol MB 22wf WŁ SGwf WŁ SG
612:45-13:30wf WŁ SGfiz Sł 29inf JD 53ang AW 24rel RM 54
713:40-14:25bio BD 29wdż LR 8.muz WM 52his LR 8.che BD 29
8
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55    pozal.mat8 WU 29
18:00- 8:45geo SM 8.rel ZD 22his LR 8.mat WU 33pol MB 22
28:55- 9:40pol MB 22wf WŁ SGwf WŁ SGnie MJ 24pol MB 22
39:50-10:35nie MJ 24bio BD 22fiz Sł 29che BD 29his LR 8.
410:50-11:35mat WU 29fiz Sł 29ang AW 24pol MB 22mat WU 33
511:50-12:35wf WŁ SGwos LR 8.mat WU 29ang AW 24che BD 29
612:45-13:30wos LR 8.wyc MB 22pol MB 22wf WŁ SGedb HJ 8.
713:40-14:25pozal.pol8 MB 22ang AW 24rel ZD 22inf JD 53