W naszej szkole realizowana jest godzina dostępności.

Nauczyciel jest dostępny w szkole dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców w wymiarze:

1 godziny tygodniowo – w przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej ½,

1 godziny na 2 tygodnie – w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 42 ust. 2f.

Regulamin „godziny dostępności”.

  1. Nauczyciel zatrudniony w szkole na cały etat jest obowiązany do dostępności w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
  2. Nauczyciel zatrudniony w szkole w wymiarze niższym niż pół etatu jest zobligowany do dostępności w wymiarze 1 godziny w ciągu dwóch tygodni.
  3. „Godzina dostępności” trwa 60 minut.
  4. W ramach godziny nauczyciel, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków i ich rodziców.
  5. „Godzina dostępności” nie jest tożsama z zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.
  6. Nauczyciel oczekuje na uczniów, wychowanków lub ich rodziców w pokoju nauczycielskim lub we wcześniej umówionej sali lekcyjnej.
  7. Ze względów organizacyjnych rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan) na spotkanie z nauczycielem.
  8. Kontakt z rodzicem może mieć charakter bezpośredni lub pośredni – wiadomość w dzienniku elektronicznym, e-mail, połączenie telefoniczne.

Godzina dostępności dla rodziców będzie realizowana w drugą środę miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00.

Terminy dostępności nauczycieli dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

GODZINY DOSTĘPNOŚCI W ZSP W JEDLNI
Poniedziałek 14:30 – 15:30 Wtorek 14:30 –        15:30 Środa 14:30 –       15:30 Czwartek 14:30 –      15:30 Piątek 14:30 –  15:30
A. Konopska-Siczek M. Brodowska M. Gonciarz D. Błazik
A. Karwatowicz M. Rusek J. Grosiak U. Wojciechowska
P. Tarnowski A.  Wróbel B. Wasiak D. Ignasiak
K. Stankiewicz K.  Miękus J. Hyży
K. Pawłowska K.  Nowak J. Mich
R. Pająk A. Wojdat B. Kiraga
Ł. Wrochna R. Lubczyński M. Dąbrowska
S. Rybińska I. Droździkowska Ł. Kęska
Ks. D. Kowalewski D. Jelińska
O. Rzeczkowska