Ankieta dla rodziców i opiekunów uczniów.

Ankieta dla rodziców i opiekunów uczniów szkoły podstawowej klas 1-8 w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Jedlni.   Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w tworzeniu nowego „Planu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej…

Czytaj dalej Ankieta dla rodziców i opiekunów uczniów.