You are currently viewing Program wychowawczo – profilaktyczny. Ankieta dla uczniów klas I-III.

Program wychowawczo – profilaktyczny. Ankieta dla uczniów klas I-III.

Drodzy Uczniowie!
Pragniemy poznać Waszą opinię na temat tego, jak czujecie się w szkole i co jest dla Was ważne.
Przy wypełnianiu ankiety możecie prosić o pomoc nauczyciela.
Ankieta jest anonimowa.