You are currently viewing Mam tę moc, Super Moc – Tydzień Uczniowskiej Super Mocy w PSP w Jedlni

Mam tę moc, Super Moc – Tydzień Uczniowskiej Super Mocy w PSP w Jedlni

Dlaczego ważne jest, aby każdy znał swoje mocne strony?
Jak napisała Joanna Gadomska, jedna z inicjatorek ogólnopolskiego projektu Tydzień Uczniowskiej SuperMocy „warto wiedzieć, na czym można oprzeć swój życiowy fundament, na jakie cechy własnego charakteru można liczyć, na jakie umiejętności można postawić, podczas mierzenia się z nowymi zadaniami i różnymi sytuacjami, często trudnymi i stresującymi. Dzięki wiedzy o swoich mocnych stronach możemy precyzyjnie określić swoje możliwości i podołać wyzwaniu. Wiedza o mocnych stronach dodaje skrzydeł, unosi, podnosi na duchu – powoduje, że mocno wierzymy w siebie i dużo łatwiej pokonujemy własny strach i stres. Wykorzystywanie swoich mocnych stron, gdy się coś robi całym sercem, gdy się robi to, co się kocha, w co się wierzy, do czego jest się stworzonym, sprawia ogromną radość, daje satysfakcję oraz mega wielkie poczucie spełnienia (nawet, gdy coś się nie powiedzie, to i tak ma się poczucie, że było warto spróbować). Poza tym, jeżeli bardziej skupiamy się na swoich mocnych stronach, to częściej o nich myślimy i zauważamy je, mamy więc szanse na ich doskonalenie i rozwijanie, a każde szlifowanie swoich mocnych stron, może stać się podstawą do osiągnięcia życiowego sukcesu. Bazując na swoich mocnych stronach dużo łatwiej ułożyć swoją przyszłość, dokonując  odpowiedniego wyboru kierunku kształcenia, a później wyboru własnej ścieżki kariery zawodowej.
Cele Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy to: lepsze poznanie siebie, uświadomienie uczniom ich mocnych stron, zaprezentowanie uczniowskich talentów, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku, integracja zespołu/grupy/klasy.” W naszej szkole w dniach 19 – 23 października zorganizowane zostały zajęcia, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieli możliwość poznać swoje mocne strony. Do akcji włączyli się również rodzice uczniów klasy VIIa, którzy w czasie spotkania z wychowawcą wykonali ćwiczenia/zadania i podzielili się swoimi mocnymi stronami. Poniżej prezentujemy krótką relację z Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy.
Tekst: Monika Błędowska