You are currently viewing Zmiany od 1 września, Zespół Szkolno-Przedszkolny i Publiczne Przedszkole w Jedlni.

Zmiany od 1 września, Zespół Szkolno-Przedszkolny i Publiczne Przedszkole w Jedlni.

Drodzy Rodzice, 

Z dniem 1 września w naszej szkole nastąpią dosyć znaczne zmiany. Działalność rozpocznie Publiczne Przedszkole w Jedlni, które wraz z Publiczną Szkołą Podstawową utworzą Zespół Szkolno -Przedszkolny w Jedlni. Znikną oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej a z nich i z nowo przyjętych dzieci utworzone zostaną cztery grupy przedszkolne. Przedszkole będzie przedszkolem całodniowym i pracować będzie w godzinach 7:00 – 16:00. Placówka posiada zaplecze kuchenne co zapewni możliwość całodniowego wyżywienia dla wszystkich przedszkolaków, składającego się ze śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku przygotowanego przez firmę cateringową. Nad edukacją i bezpieczeństwem przedszkolaków czuwać będzie kadra pedagogiczna nauczycieli wychowania przedszkolnego:

Grupa 2,5-3 latków (Pszczółki) 

Główny wychowawca – Aneta Wojdat
Drugi wychowawca – Aleksandra Tomczyk

Grupa 4- latków (Sówki)

Główny wychowawca – Katarzyna Pawłowska
Drugi wychowawca – Aleksandra Tomczyk

Grupa 5- latków (Motylki)

Główny wychowawca – Anna Konopska-Siczek
Drugi wychowawca – Agnieszka Karwatowicz

Grupa 6- latków (Słoneczka)

Główny wychowawca – Monika Dąbrowska
Drugi wychowawca – Agnieszka Karwatowicz 

Zapraszamy już od 1 września!