You are currently viewing Zmiana organizacji nauczania w okresie zawieszenia funkcjonowania szkoły

Zmiana organizacji nauczania w okresie zawieszenia funkcjonowania szkoły

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Jak zapewne wiecie, ograniczenie funkcjonowania szkoły zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492) szkoła z dniem 25 marca 2020 r. rozpoczyna kontynuację realizacji podstawy programowej poprzez nauczanie zdalne.
W naszej szkole nauczanie to będzie realizowane poprzez szkolną platformę edukacyjną znajdującą się pod adresem http://epsp.jedlnia.edu.pl. Zajęcia będą się odbywać w systemie dziennym. Każdego dnia nauczyciele będą udostępniać materiały do samodzielnej nauki oraz zadania do samodzielnego wykonania. Mając na uwadze liczbę przedmiotów, możliwości psychofizyczne uczniów oraz higienę pracy, zajęcia dla klas 4-8 będą się odbywać według niżej zamieszczonego harmonogramu. Nauka zdalna na platformie wymaga aktywnego konta.
Dla klas 1-3 materiały i zadania będą dostępne bez zalogowania na platformę. Oddziały przedszkolne będą korzystać z videobloga utworzonego przez nauczycieli na platformie youtube.

Kontakt uczniów, rodziców z nauczycielami będzie ustalany indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Drodzy Rodzice! Obecny czas jest trudny zarówno dla Was, dla Waszych dzieci, jak i dla nauczycieli. Znaleźliśmy się w sytuacji, której nikt się nie spodziewał i nikt nie przewidywał. Tylko wspólnymi siłami pokonamy wszelkie przeciwności i rozwiążemy pojawiające się problemy.

Harmonogram zajęć w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły

Klasa 4

Poniedziałek Worek Środa Czwartek Pątek
j. polski matematyka j. polski matematyka j. polski
j. angielski informatyka j. angielski religia matematyka
plastyka przyroda muzyka historia wych. fiz
technika

Klasa 5a

Poniedziałek Worek Środa Czwartek Pątek
matematyka j. polski matematyka j. polski j. polski
historia informatyka j. angielski matematyka j. angielski
plastyka geografia biologia religia wych. fiz
technika muzyka

Klasa 5b

Poniedziałek Worek Środa Czwartek Pątek
matematyka j. polski j. polski matematyka j. polski
historia matematyka j. angielski religia j. angielski
plastyka informatyka biologia geografia wych. fiz
technika muzyka

Klasa 6a

Poniedziałek Worek Środa Czwartek Pątek
j. polski j. polski matematyka j. polski matematyka
j. angielski matematyka informatyka j. angielski religia
geografia biologia historia wych. fiz plastyka
technika muzyka

Klasa 6b

Poniedziałek Worek Środa Czwartek Pątek
j. polski j. polski matematyka j. polski matematyka
matematyka j. angielski informatyka j. angielski religia
geografia biologia historia wych. fiz plastyka
technika muzyka

Klasa 7a

Poniedziałek Worek Środa Czwartek Pątek
j. polski matematyka j. polski informatyka j. polski
j. angielski historia matematyka j. angielski matematyka
fizyka j. niemiecki chemia biologia j. niemiecki
wych. fiz religia plastyka muzyka geografia

Klasa 7b

Poniedziałek Worek Środa Czwartek Pątek
j. polski j. polski matematyka j. polski matematyka
j. angielski matematyka j. angielski informatyka geografia
fizyka historia chemia biologia religia
wych. fiz j. niemiecki plastyka muzyka j. niemiecki

Klasa 8

Poniedziałek Worek Środa Czwartek Pątek
j. polski matematyka j. polski matematyka j. polski
j. angielski historia j. angielski informatyka matematyka
fizyka chemia biologia geografia j. niemiecki
wos j.niemiecki wych. fiz edb