You are currently viewing Zebranie rady rodziców

Zebranie rady rodziców

Drodzy Rodzice

W naszej szkole oprócz Rady Pedagogicznej funkcjonuje organ zwany Radą Rodziców. Podobnie jak Rada Pedagogiczna tak i Rada Rodziców posiada swoje kompetencje.  Jak co roku we wrześniu organizowane jest zebranie Rady Rodziców, na którym to wybierane jest Prezydium Rady Rodziców i omawiane różne sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły.
Z mojej strony wrześniowe zebranie Rady Rodziców jest jedną z niewielu okazji, aby spotkać się z Wami w tak szerokim gronie. Na spotkaniu tym, możemy porozmawiać o wszystkich aspektach działalności szkoły, zarówno o sukcesach i bolączkach. Możecie przedstawić swoje pomysły i wnioski. Bez tego, czyli waszego zaangażowania i pełnej współpracy środowiska szkolnego (rodziców, nauczycieli, uczniów i dyrektora) nie ma szansy na poprawę efektywności i ciągły rozwój szkoły. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców, a w szczególności Waszych przedstawicieli (tzw. trójki klasowe) na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się we

wtorek, 17.09.2019 r. o godz. 16:30

w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni.

(-) Amanowicz Grzegorz
Dyrektor PSP w Jedlni