You are currently viewing Zawieszenie zajęć w oddziałach 1-3 i oddziałach przedszkolnych PSP w Jedlni. Konsultacje dla klas ósmych.

Zawieszenie zajęć w oddziałach 1-3 i oddziałach przedszkolnych PSP w Jedlni. Konsultacje dla klas ósmych.

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na nadal istniejące ryzyko epidemiczne w obwodzie naszej szkoły oraz bardzo małe zapotrzebowanie, wynikające z przeprowadzonej diagnozy, w dniach 25 maja – 7 czerwca 2020 r., za zgodą organu prowadzącego, zawiesza się zajęcia w oddziałach 1-3 i oddziałach przedszkolnych w szkole. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać zgodnie z ustalonym harmonogramem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas ósmych odbywać się będą również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia online) według poniższego harmonogramu. Konsultacje te umieszczone są w kalendarzu klasy ósmej.

(-) Amanowicz Grzegorz
Dyrektor PSP w Jedlni

Harmonogram konsultacji przedmiotowych klasy ósmej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
j. polski 16:00
j. angielski 17:00
j. niemiecki 18:00
historia 15:00
wos 15:00
geografia 15:00
biologia 16:00
chemia 16:00
fizyka 15:00
matematyka 16:00
informatyka 15:30
edb 18:00