You are currently viewing Zaproszenie na warsztaty profilaktyczne.

Zaproszenie na warsztaty profilaktyczne.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły oraz Rada Pedagogiczna zaprasza serdecznie wszystkich Rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni do udziału w warsztacie pt.“Profilaktyka substancji psychoaktywnych – alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, e-papierosy”, który odbędzie się dn. 26.11.2018 r. o godzinie 17:00. 

W trakcie spotkania przekazane zostaną Państwu praktyczne informacje na temat powstawania mechanizmu uzależnienia od substancji psychoaktywnych, rozpoznawania jego objawów u dzieci, rodzajów używek dostępnych na rynku oraz konieczności systematycznej profilaktyki.

Warsztat poprowadzi Psycholog Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa.