You are currently viewing Zamknięcie szkoły w okresie 16-25.03.2020 r.

Zamknięcie szkoły w okresie 16-25.03.2020 r.

Na podstawie §2 i  §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni

w dniach od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

jest zamknięta.

Wszelkie informacje związane z działalnością placówki będą udzielane telefonicznie pod numerami:

Urząd Gminy Pionki – 48 6121514

GZOiW – 48 6125318

 

Przesyłki proszę przekazywać na adres: Pionki, ul. Zwycięstwa 6A pok. 27