You are currently viewing Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Drodzy Rodzice, Uczniowie.

Naszym życzeniem jest spotkać się z Wami tak jak w poprzednich latach. Tak miło było słuchać wierszy i piosenek o wakacjach przygotowanych na uroczystość zakończenia roku szkolnego. Niestety w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 będzie miało zupełnie inny wymiar niż do tej pory.

Wzorem lat poprzednich o godz. 8:00 zakończenie roku zainauguruje uroczysta Msza Święta w naszym kościele parafialnym a następnie z uwagi na naszą troskę o bezpieczeństwo do szkoły zaprosimy naszych absolwentów, uczniów klas ósmych, gdzie na sali gimnastycznej o godzinie 9:15, gdzie otrzymają świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły. Dla pozostałej części społeczności szkolnej spotkanie to będzie transmitowane online za pośrednictwem szkolnej strony internetowej www.jedlnia.edu.pl

Świadectwa to bardzo ważny symbol, wieńczący całoroczną pracę, osiągnięcia i sukcesy, na które przede wszystkim czekają dzieci. Po odbiór świadectw zapraszamy serdecznie w nieco innych warunkach, według ściśle określonego harmonogramu i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego. Świadectwo może odebrać zarówno uczeń jak i jego rodzic.

Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości i przestrzeganie wyznaczonych ram czasowych.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa i unikanie większych skupisk ludzkich istnieje również możliwość odbioru świadectwa w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły podczas wakacji (po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie) bądź we wrześniu.

Należy pamiętać:

do szkoły przychodzi wyłącznie osoba zdrowa, nieprzebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

– o zachowaniu społecznego dystansu oraz obowiązku zakrywania ust i nosa,

– po wejściu na teren szkoły należy obowiązkowo dezynfekować ręce.

– uczniowie wchodzą głównym wejściem do budynku szkolnego a następnie kierują się do sali gimnastycznej.

– po zakończeniu uroczystości opuszczają szkołę kierując się do wyjścia ewakuacyjnego (korytarzem w stronę biblioteki).

Podkreślamy również, że nie macie obowiązku odebrać świadectwa w tym dniu. Możecie to zrobić w późniejszym terminie. Świadectwo mogą odebrać rodzice. Zależy to od indywidualnej decyzji Państwa. Jeżeli już zdecydujecie się odebrać świadectwo 26 czerwca prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa (m.in. odległość 1,5 m, dezynfekcja rąk, poruszamy się po szkole w maseczce zasłaniającej usta i nos).

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26.06.2020.

Msza św. na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek o godzinie 8:00.

Harmonogram odbioru świadectw

26 czerwca 2020r.

Klasa Godzina
Klasa VIII 9:15
Klasa VB 11:30
Klasa VA 12:00
Klasa IA 12:30
Klasa VIB 13:00
Klasa VIIA 13:30
Klasa IIIB 14:00
Klasa IV 14:30
Klasa II 15:00
Klasa IIIA 15:30
Klasa VIIB 16:00

29 czerwca 2020r.

Klasa Godzina
Klasa B 10:00

1 lipca 2020r.

Klasa Godzina
Klasa VIA 13:00