You are currently viewing Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 25.05.2020

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 25.05.2020

Drodzy Rodzice

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872 i 891) w naszej szkole mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 szkoły podstawowej. Organizacja tych zajęć wiąże się jednak ze spełnieniem szeregu wymagań zalecanych przez MEN, GIS i MZ. Wytyczne te dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że szkoła nie jest w stanie zapewnić 100% bezpieczeństwa epidemicznego Waszym dzieciom.

W celu zdiagnozowania potrzeb związanych z zapewnieniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole, przygotowaliśmy poniższe ankiety.

Ankieta dla dzieci oddziałów przedszkolnych

Ankieta dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej