You are currently viewing Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne “Więzienie – stracony czas”.

Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne “Więzienie – stracony czas”.

Dnia 18 września 2020 roku odbyła się prelekcja pt. Więzienie Stracony Czas”, przeprowadzona przez funkcjonariusza Pawła Wójcika. Celem projektu są działania prewencyjne mające na celu ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji swoich wyborów życiowych. Uczniowie zostali zapoznani z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz odbywania kary pozbawienia wolności. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli film edukacyjny “Więzienie – stracony czas”, który jest wspólnym dziełem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Uczestnicy, po projekcji filmu, brali udział w dyskusji dotyczącej przedstawionych w nim sytuacji. Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także działa prewencyjnie w obszarze przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży szkolnej. Takie spotkania dają możliwość uświadamiania młodych ludzi o konsekwencjach negatywnego zachowania.

Tekst: Paweł Wójcik