You are currently viewing Z wizytą w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – warsztaty przyrodnicze ,,Skarbiec miodowy’’.

Z wizytą w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – warsztaty przyrodnicze ,,Skarbiec miodowy’’.

17 listopada 2021r uczniowie klas I i IIIb pod opieką pań Iwony Droździkowskiej i Aleksandry Siewierskiej wybrali się do muzeum. Dzieci wzięły udział w warsztatach przyrodniczych ,,Skarbiec miodowy’’ poprzedzonych prelekcją o życiu pszczół miodnych. Dowiedziały się wielu ciekawostek o zwyczajach tych pożytecznych owadów. Potem z wielkim zaangażowaniem zdobiły metodą decoupage sześciokątne pudełka przypominające składowe konstrukcji pszczelego plastra miodu.

Zajęcia przybliżyły uczniom świat przyrody i  były ciekawą formą zdobywania nowych wiadomości.

Tekst: Iwona Droździkowska.