Wycieczka do Stacji Meteorologiczno – Hydrologicznej w Nowinach

   3 listopada uczniowie klasy IIa i IIb udali się na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę do Stacji Meteorologiczno – Hydrologicznej w Nowinach.

Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z urządzeniami znajdującymi się w ogródku meteorologicznym, ze sposobami wykonywania pomiarów oraz ich przesyłania do Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Pracownik stacji dokładnie omówił wszystkie urządzenia pomiarowe i wyjaśnił sposób odczytywania pomiarów.

Mieliśmy możliwość zobaczyć: termometry gruntowe, termometry do mierzenia temperatury, deszczomierz cyfrowy, przyrządy do mierzenia prędkości wiatru czy ciśnienia

atmosferycznego.

   Z zainteresowaniem słuchaliśmy wszystkich informacji, a pod koniec spotkania zadawaliśmy mnóstwo pytań. Wszyscy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Tekst:Bożena Kiraga, Bernarda Wasiak

 

=