You are currently viewing Wybory Samorządu Uczniowskiego

Wybory Samorządu Uczniowskiego

W poniedziałek 12 października 2020r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej Trójkowej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas IV – VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodniczący – Gabriela Wilczyńska klasa VIII A
Zastępca – Barbara Kowalczyk klasa VII B
Skarbnik – Natalia Dąbrowska klasa VII B