Wybory Samorządu Uczniowskiego gimnazjum

W dniu 30 września odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego Publicznego Gimnazjum w Jedlni. O miejsca w zarządzie zabiegało 6 uczniów z klas I-III gimnazjum. Przez tydzień przed wyborami trwała kampania wyborcza. Kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze na plakatach, które umieszczali na terenie szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej czuwali pani Dyrektor Lidia Połeć i opiekunowie Samorządu Szkolnego: pan Łukasz Wrochna i pani Agnieszka Wróbel.

W piątek wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum w Jedlni zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby wysłuchać autoprezentacji poszczególnych kandydatów. Następnie w sposób demokratyczny dokonali wyboru.

Zanim ogłoszono ostateczne wyniki, uczniowie klasy trzeciej przeprowadzili sondaż wśród uczniów gimnazjum. Według sondażu najwięcej głosów zdobył Konrad Rajchel, kolejne miejsca zajęły: Paulina Tarnowska, Anna Fila i Joanna Amanowicz.

Ostateczne wyniki wyborów były zbliżone do sondażowych. A oto skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum;

Przewodniczący: Konrad Rajchel

Zastępca: Joanna Amanowicz

Skarbnik: Paulina Tarnowska

Sekretarz: Anna Fila.