You are currently viewing Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 5 października odbyły się w naszej szkole wybory do samorządu szkolnego.

Były one poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydaci przedstawiali swoje pomysły dotyczące urozmaicenia procesu nauki w naszej szkole. W głosowaniu brali udział wszyscy uczniowie klas 4-8, oddając głos na wybranego kandydata.
Głosy zostały policzone, skład samorządu przedstawia się następująco:
Przewodniczącą została Natasza Wakulińska, zastępcą przewodniczącej Kacper Mróz, funkcję skarbnika będzie pełnił Bartłomiej Wojdat.
Gratulujemy zwycięzcom, życzymy owocnej pracy i wielu pomysłów na ten rok szkolny.
Tekst: Agnieszka Wróbel