Wybory do Samorządu Uczniowskiego rozstrzygnięte

   

Wybory podstawówka   Po raz kolejny odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedziła kampania wyborcza, podczas której dziewięć kandydatek i trzech kandydatów zabiegało o poparcie swojej kandydatury.

7 października 2013r wszyscy uczniowie PSP otrzymali karty wyborcze i pod okiem komisji, składającej się z delegacji uczniów i nauczycieli, wybierali skład Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku głosowania wyłoniono następujący skład Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca: Maja Przerwa

Zastępca: Patrycja Prygiel

Sekretarz: Wiktoria Sito

Skarbnik: Klaudia Tabor

W bieżącym roku szkolnym opiekę nad S.U. sprawować będzie pani Justyna Hyży i pan Grzegorz Amanowicz.

Nad kampanią wyborczą czuwała pani dyrektor Lidia Połeć i pani wicedyrektor Dorota Jelińska.

Wygranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy.