You are currently viewing „Wolontariusze pamiętali”

„Wolontariusze pamiętali”

Dnia 11 listopada 2020 roku przedstawiciele Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu  wraz z opiekunami złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów na mogile powstańców z 1863 roku, by uczcić 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

 Te kwiaty to symbol naszego podziękowania za krew, blizny i życie tych, którzy przez 123 lata niewoli podejmowali trud walki  o wolność naszej Ojczyzny a ich bezimienne mogiły i krzyże rozsiane w różnych miejscach w  całej Polsce.