You are currently viewing Warsztaty ekologiczne.

Warsztaty ekologiczne.

Dnia 26 kwietnia w przedszkolu odbyły się warsztaty ekologiczne prowadzone przez Panią Aleksandrę Kołacz z Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Główny temat warsztatów dotyczył segregacji śmieci oraz tworzenia ekologicznych toreb na zakupy. Uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat sposobów właściwej segregacji odpadów, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego.

Podczas warsztatów omówione zostały zasady prawidłowego segregowania odpadów, wskazując na znaczenie redukcji ilości wytwarzanych śmieci oraz konieczność ich odpowiedniego przetwarzania.  Dzieci mogły samodzielnie  segregować wybrane materiały, uczestnicząc w zabawie ,, Segreguję i planetę szanuję”.

Przedszkolaki miały możliwość aktywnego włączenia się w praktyczne działania, mające na celu zmniejszenie zużycia plastiku w życiu codziennym, zastępując torby plastikowe materiałowymi. 

Warsztaty ekologiczne prowadzone przez Panią Aleksandrę Kołacz okazały się nie tylko edukacyjne, ale także inspirujące do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i promowania zrównoważonego stylu życia.

Tekst: Aneta Wojdat