You are currently viewing Warsztaty dla wolontariuszy.

Warsztaty dla wolontariuszy.

Dnia 20 października gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Centrum Młodzieży “Arka” z Radomia. Przyjechali do nas ks. Krzysztof Bochniak – koordynator szkolnych klubów wolontariatu, wolontariusze: Rafał Graczyk, Katarzyna Fabiszewska oraz Aleksandra Woźniak, aby przeprowadzić warsztaty pt. “ABC Wolontariatu” dla członków Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu.

Goście przybliżyli naszym wolontariuszom ideę pomagania innym, wyjaśnili, na czym polega wolontariat systematyczny, akcyjny i e-wolontariat oraz podzielili się własnymi doświadczeniami z pracy wolontariackiej.

Następnie odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których nasi wolontariusze mieli zaplanować różne rodzaje aktywności wolontariackiej.

Atmosfera podczas spotkania była bardzo miła i sprzyjała kreatywności uczniów.

Spotkanie było świetną formą doskonalenia dla członków SKMW. 

Sądzę, że nasi wolontariusze będą jeszcze bardziej otwarci na nowe inicjatywy, a pomaganie innym sprawi im jeszcze więcej satysfakcji. 

Tekst: Małgorzata Brodowska

Zdjęcia: Dorota Błazik