You are currently viewing „W poszukiwaniu czarnoleskiej lipy”

„W poszukiwaniu czarnoleskiej lipy”

19 września 2018 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Czarnolasu

 Wyjechaliśmy spod szkoły o godzinie 8:50.  O 9:30 dotarliśmy do kościoła Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Mieliśmy przyjemność obejrzeć kaplicę Kochanowskich, kryptę z marmurowym sarkofagiem oraz Centrum Regionalne przy Nekropolii J. Kochanowskiego, gdzie mogliśmy dowiedzieć się wiele o poecie i o jego rodzinie.

Głównym punktem tej wycieczki było Muzeum J. Kochanowskiego w Czarnolesie, a dotarliśmy tam o 11:00.  Zobaczyliśmy wszystkie stałe wystawy.

Zwieńczeniem naszej wyprawy było ognisko w przepięknym parku, które rozpoczęło się o 12:00. Potem wyruszyliśmy na poszukiwanie śladów lipy, której Kochanowski poświęcił fraszkę , a która  wzywała gości do odpoczynku w jej cieniu.

O 13:45 szczęśliwi i z nową dawką wiedzy mogliśmy wracać do szkoły.

Tekst: Nikola Sztyber


[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/105597228932295714170/albumid/6608524731155594833?alt=rss&kind=photo” ]