W hołdzie wielkiemu Polakowi

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2011 ogłosił Rokiem Czesława Miłosza.

W piątek, 4 listopada uczniowie klas pierwszych dla społeczności gimnazjum zaprezentowali pokaz multimedialny zatytułowany „Życie i twórczość Czesława Miłosza” a także recytowali znane i mniej znane wiersze pisarza. Ta trochę inna lekcja języka polskiego wzbogaciła wiedzę uczniów i miała ich zachęcić do lektury utworów noblisty.