You are currently viewing Uroczyste otwarcie Publicznego Przedszkola w Jedlni.

Uroczyste otwarcie Publicznego Przedszkola w Jedlni.

“To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierzeczywistym snem”.

Data 11 października 2021 roku  wpisała się na stałe w karty historii naszego przedszkola. Tego dnia włodarze gminy Pionki uroczyście otworzyli Publiczne Przedszkole w Jedlni.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Katarzyna Konopska, Skarbnik Gminy Sylwia Jaskulska, Przewodniczący Rady Gminy Pionki Dariusz Gonciarz wraz z radnymi: Mariuszem Siczkiem, Sebastianem Sałkiem, Sławomirem Słomką, Konradem Dąbrowskim, dyrektorzy szkół: Lidia Kowalczyk, Jolanta Mazur, Ewa Pałucka, Agata Kwaśnik, Agnieszka Kołatkowska, Barbara Kaczkowska, przedstawiciele Rady Rodziców: Mariola Sito i Bartłomiej Karwatowicz oraz Ksiądz Dziekan Janusz Smerda.

Uroczystość rozpoczął Ksiądz Janusz Smerda, który poświęcił mury nowego przedszkola i krzyże. Następnie Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek, Dyrektor ZSP w Jedlni Grzegorz Amanowicz, Kierownik GZOiW Katarzyna Konopska oraz Przewodniczący Rady Gminy Pionki Dariusz Gonciarz przecięli  czerwoną szarfę na znak uroczystego otwarcia. Z rąk Wójta Gminy Pionki i Przewodniczącego Rady Gminy, Dyrektor ZSP Grzegorz Amanowicz otrzymał symboliczny klucz.

Kolejnym punktem programu uroczystości były przemówienia gości i występ artystyczny najmłodszych członków naszej społeczności, czyli przedszkolaków. Wszyscy zaproszeni zajęli miejsca w sali przedszkolnej, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości, którą poprowadziła Aneta Wojdat – nauczyciel przedszkola. Pan Mirosław Ziółek zaznaczył, że edukacja od najmłodszych lat jest ważna i że cieszy Go fakt, iż w Gminie Pionki zostało otwarte drugie przedszkole. Na zakończenie przemówienia Pan Wójt  złożył nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Natomiast Pani Katarzyna Konopska w swoim wystąpieniu przytoczyła słowa Antoine de Saint-Exupery’ego: Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich dziś o tym pamięta”. Obdarowała dzieci koszem jajek niespodzianek i  dodała, że przedszkole to nie tylko warunki do zdobywania wiedzy i do zabawy, ale to także cudowne dzieci, wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi,  przyjazna atmosfera, która udziela się wszystkim. Swoją wypowiedź zwieńczyła cytatem Bronisława Rocławskiego:

 “Niewiele w życiu zależy od nas samych, wiele zaś od ludzi, którzy z nami są“. W tym miejscu Pan Dariusz Gonciarz wyraził wdzięczność osobom, które przyczyniły się do powstania przedszkola w Jedlni.

Bardzo miłym przeżyciem dla uczestników uroczystości było obejrzenie części artystycznej w wykonaniu przedszkolaków przygotowanych pod czujnym okiem wychowawców: Moniki Dąbrowskiej, Anny Konopskiej – Siczek, Katarzyny Pawłowskiej,  Anety Wojdat, Agnieszki Karwatowicz i Kingi Stankiewicz. Dzieci wzbudziły zachwyt i za swoje występy otrzymały gromkie brawa. Były kwiaty, podziękowania i muzyczna niespodzianka w wykonaniu nauczycieli.

Po części artystycznej zaproszeni goście udali się  zwiedzać  piękne i kolorowe sale zajęć oraz pozostałe pomieszczenia przedszkola.

Tekst: Aneta Wojdat.

Zdjęcia: Zuzanna Wróbel

Film: Przemysław Mróz.