You are currently viewing „Uniwersytet dzieciom”.

„Uniwersytet dzieciom”.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w zajęciach, w ramach projektu:

„Uniwersytet dzieciom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone
w następujących grupach: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.

Projekt obejmuje realizację cyklu wykładów i warsztatów z tematyki: prawo, matematyka, informatyka, sztuka, chemia, fizyka i pedagogika.

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych:

 1. Kształtowanie świadomości i wiedzy prawnej
 2. Warsztaty z zakresu grafiki i projektowania (tylko dla klas IV-VI, VII-VIII)
 3. Warsztaty z zakresu Architektury i Wzornictwa (tylko dla klas I-III, VII-VIII)
 4. Warsztaty z zakresu mediów cyfrowych i struktur przestrzennych (tylko dla klas I-III, IV-VI)
 5. Ciekawostki ze świata chemii
 6. Transport przyjazny dzieciom i turystyce
 7. Edukacyjna układanka (zajęcia z pedagogiki)
 8. Matematyka dla dzieci
 9. Warsztaty informatyczne dla dzieci
 10. Fizyka nie taka trudna

Dzieci uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, zorganizowanych
w pomieszczeniach UTH Rad. będą mogły wysłuchać wykładów, podyskutować z naukowcami,
a także samodzielnie poeksperymentować.

Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie zebranej liczby punktów wg poniższych kryteriów:

 • dla wszystkich klas – szkolne i pozaszkolne osiągnięcia kandydatów w konkursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych (na szczeblu gminy lub powiatu 1 pkt, województwa 2 pkt, na etapie ogólnopolskim lub zagranicznym 3 pkt),
 • dla klas I-III – umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach (1 punkt słabe radzenie,
  2 punkty dobre radzenie, 3 punkty bardzo dobre radzenie)
 • dla klas IV-VI – średnia ocen (do 4,24 – 0 pkt, od 4,25 do 4,74 – 1 pkt, od 4,75 – 2 pkt),
 • dla wszystkich klas – miejsce zamieszkania poza terenem miejskim – 1 pkt.

 Suma uzyskanych punktów decyduje o pozycji na liście rankingowej.

Więcej informacji dostępna jest na stronach:

http://mscdn.pl/mscdn2018/index.php/pl/nasze-dzialania-radom/news-radom/439-uniwersytet-dzieciom

https://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=5845