You are currently viewing Udział w projekcie “Uniwersytetu Dzieci W Klasie”.

Udział w projekcie “Uniwersytetu Dzieci W Klasie”.

W mijającym roku szkolnym uczniowie klasy 7a brali udział w zajęciach Uniwersytetu Dzieci W Klasie. Razem z wychowawcą realizowali projekt zatytułowany: „Praca projektowa. Jak stworzyć projekt?”.

Celem tych zajęć było poznanie mocnych stron uczniów, rozwijanie kompetencji społecznych, empatii, planowania pracy i doskonalenia umiejętności współpracy w grupie. Uczniowie odpowiadali na pytania co robić, aby spełniać marzenia, jak podejmować decyzje w grupie, czy istnieje idealny wybór, jak poznać potrzeby innych, jak rozciągnąć czas, czy jak stworzyć zespół. Uczestnicząc w zajęciach i wykonując różne ciekawe ćwiczenia, uczniowie dowiedzieli się, że dzięki rozwijaniu pasji, mocnych stron, talentów, stajemy się szczęśliwi, pewni siebie, uczymy się szacunku do innych i odwagi w dzieleniu się swoimi pasjami. Uczniowie poznawali także etapy procesu badań społecznych, narzędzia do planowania czasu, schematy zapamiętywania. Wszystkie te pytania, zadania prowadziły do odpowiedzi na ostatnie pytanie: jak zrealizować projekt?

Dzieci określały cel, konstruowały plany wydarzeń, przydzielały osoby do poszczególnych zadań, tworzyły harmonogramy zadań i rozmawiały o ryzykach projektu. Etapem końcowym było przygotowanie, prezentacja i ocena projektów. Mimo braku możliwości spotykania się w szkole, dyskutowania w cztery oczy, udało się nam zrealizować wszystkie cele. Uczniowie wykazali się zaangażowaniem, pomysłowością i bardzo chętnie współpracowali online w grupach, nie tylko w czasie zajęć szkolnych, ale i poza nimi. W nagrodę mogliśmy uczestniczyć w wykładzie mistrzowskim, na który, gdyby nie pandemia, byliśmy zaproszeni do Warszawy. Ale nawet online było ciekawie wysłuchać pana Rafała Szczepanika, który mówił o tym, jak osiągnąć sukces?

Oto jak uczniowie podsumowali udział w projekcie:

„Dowiedziałem się, że ważna jest współpraca w grupie. Że potrzebny jest ktoś do zarządzania nią.  Że czasem trzeba pójść na kompromis” Bartosz

„Ważna jest umiejętność przydzielania ról w grupie zgodnie z zainteresowaniami” Emilia

„Nauczyłam się, jak słuchać drugiej osoby i jak poznać potrzeby innych” Nikola

„Ważne jest, żeby zawsze słuchać, co mają do powiedzenia inni. Co sądzą o czymś i jakie jest ich zdanie” Karolina K.

„Dowiedziałam się, jak poprawnie pracować w grupie, jak być liderem. Co jest ważne, gdy pracujemy w grupie, czego potrzebujemy, aby stworzyć projekt. Jak ten projekt powinien wyglądać, jak podejmować decyzje, zrozumieć kogoś, jaki każdy z nas ma talent, co zrobić, aby spełniać marzenia i jak pomóc np. rówieśnikom” Zuzia

„Dowiedziałam się, jak być dobrym liderem grupy. Że ważne jest, aby poznać zdanie każdego, kto chce się wypowiedzieć i szanować to zdanie. Wspólnie można ulepszyć wiele rzeczy.” Karolina L.

„Ważne jest dzielenie się swoimi przemyśleniami z innymi członkami grupy i słuchanie innych.” Kacper W.

„Wykłady nauczyły mnie, że słuchając innych poznajemy ich potrzeby i w ten sposób możemy im pomóc w trudnej sytuacji.” Przemek

„Dowiedziałam się, jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem podczas prac grupowych i że każda osoba ma prawo się wypowiedzieć. Wiem też, że każda grupa powinna mieć lidera, który w razie braku jednomyślności, sam podejmie decyzję w jakiejś sprawie.” Zosia

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji.

Tekst: Monika Błędowska