You are currently viewing „Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy”

„Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy”

11 października 2019 roku świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej, w którym udział wzięła cała społeczność szkolna oraz rodzice.

   Jako pierwsi zabrali głos uczniowie, którzy pod opieką pań: Justyny Hyży i Małgorzaty Wrony, poprowadzili uroczystą akademię. Martyna Lampe i Miłosz Grabowski, czyli szkolni konferansjerzy, powitali wszystkich zgromadzonych gości. Słowa podziękowania za trud pracy skierowali do pedagogów oraz pozostałych pracowników szkoły. Życzyli wszystkim radości w życiu codziennym i wielu sukcesów w pracy zawodowej. Po słowach wdzięczności, prowadzący zaprosili zgromadzonych na część artystyczną w wykonaniu uczniów klasy VIb, którzy zaprezentowali scenki humorystyczne z życia szkoły. Po inscenizacji, dzieci z oddziałów przedszkolnych, pod okiem pań: Anety Wojdat, Jolanty Gałeckiej i Katarzyny Pawłowskiej, pochwaliły się swoimi umiejętnościami wokalnymi, a Panu Dyrektorowi wręczyły własnoręcznie wykonany upominek.

   Dzień 11 października był też szczególnym  dniem  dla uczniów  klas I. Tego dnia pierwszoklasiści, wraz ze swoimi wychowawczyniami: Moniką Dąbrowską i Aleksandrą Siewierską, złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów PSP w Jedlni.  Dyrektor Szkoły, Grzegorz Amanowicz, dokonał ceremonii pasowania, dotykając dużym ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci i wypowiadając słowa: „Pasuję cię na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni”. Dla nowo przyjętych do społeczności szkolnej uczniów było to ogromne przeżycie. Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Po uroczystym pasowaniu na ucznia, głos zabrali przedstawiciele Rady Rodziców, pani Katarzyna Waszczak i pani Edyta Amerek, życząc wszystkim pracownikom szkoły  sukcesów w pracy pedagogicznej.

Miłym akcentem uroczystości były nagrody Dyrektora Szkoły dla pracowników za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze oraz zaangażowanie w życie szkoły.

Nie zabrakło też życzeń i słów podziękowań od przedstawicieli samorządu szkolnego, którzy na ręce Pana Dyrektora złożyli upominek w postaci tortów.

 Tym słodkim akcentem zakończyliśmy uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Tekst: Aneta Wojdat.

Zdjęcia: Daria Lipka, Daniel Zasada.


Link do galerii zdjęć – klik.