You are currently viewing „Trzeci raz na Balu Seniora”

„Trzeci raz na Balu Seniora”

Dnia 19 lutego 2020 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu odbyła się pierwsza tura III Balu Seniora, w której uczestniczyło ponad 450 osób. Impreza  została zorganizowana przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” na zlecenie władz  Radomia, które wygrało ogłoszony przez miasto konkurs

Bal rozpoczął się od tradycyjnego poloneza,  a później przez wiele godzin goście bawili się przy polskich i zagranicznych przebojach.

Również  7 wolontariuszy  z naszej szkoły i 2 opiekunów, mimo że był to czas ferii, zaangażowało się w pomoc przy obsłudze balu. Część z nich roznosiła posiłki dla seniorów, inni natomiast pełnili swój dyżur w szatni odbierając od uczestników imprezy wierzchnie okrycia.

Nasi wolontariusze już po raz trzeci pomagali w organizowanych przez władze miasta Balach Seniora.