You are currently viewing Szkolny konkurs wielkanocny 2018

Szkolny konkurs wielkanocny 2018

jajko SZKOLNY  KONKURS WIELKANOCNY   

 „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”

 

     Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka.  Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości. 

 

CELE KONKURSU:

 

1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.

3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej  z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.  

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.

5. Promowanie twórczości dziecięcej.

6. Integracja dzieci przez sztukę.

7. Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej

i narodowej.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas O – IV

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatorów prac, w terminie do dnia 16 marca 2018 roku.

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.

4. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja. 

5. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne

– oryginalność i pomysłowość prac 

– opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów

– wkład pracy

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

– estetyka wykonania

 

Organizatorzy:

Bożena Kiraga

Bernarda Wasiak

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Życzymy dużej pomysłowości

i wspaniałej zabawy!!!

 

 SZKOLNY  KONKURS WIELKANOCNY  

 „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”

     Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka.  Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

CELE KONKURSU:

1.      Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2.      Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.

3.      Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej  z obrzędami okresu Wielkiej Nocy. 

4.      Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.

5.      Promowanie twórczości dziecięcej.

6.      Integracja dzieci przez sztukę.

7.      Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej                    i narodowej.

 

REGULAMIN KONKURSU:

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas O – IV

2.      Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatorów prac, w terminie               do dnia 16 marca 2018 roku.

3.      Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice          i dowolnej wielkości.

4.      Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja.

Komisja oceni prace według następujących kryteriów: