You are currently viewing #SzkołaPamięta.

#SzkołaPamięta.

Pamięć jest skarbnicą i strażnikiem wszystkich rzeczy.

                                 Cyceron

 #SzkołaPamięta.

Przełom października i listopada kieruje myśli ku naszym przodkom, których nie ma już z nami, a którzy swoim życiem i pracą przyczyniali się do rozwoju własnej rodziny, społeczności lokalnej, czy państwowości polskiej. W naszej małej Ojczyźnie, na cmentarzach są mogiły tych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej.

By pielęgnować pamięć o bohaterach naszej wolności nauczyciele z uczniami inicjują działania mające na celu poznanie przez młodszych, a starszym przypomnienie historii miejsc i postaci związanych z naszym regionem.

W te inicjatywy włącza się również Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu. Wolontariusze przed Uroczystością Wszystkich Świętych posprzątali mogiłę i jej otoczenie powstańców z 1863 roku, grób ks. Józefa Gackiego, proboszcza parafii Jedlnia, historyka ziemi radomskiej, grób Junaków z czasów II wojny światowej. Uczniowie wykonali też wiązanki i złożyli je na tych lokalnych miejscach pamięci. Przyłączając się do akcji Duszpasterstwa Wojskowego Garnizonu Radom „Znicz dla Bohatera” SKMW prowadził zbiórkę zniczy w szkole. Zebrane świece i lampiony zostaną zapalone na grobach osób zasłużonych w walkach o wolność naszej Ojczyzny.

Wolontariusze 31 października i 1 listopada włączą się w parafialną kwestę na cmentarzach na ratowanie zabytkowych nagrobków.

 Również uczniowie z wychowawcami i nauczycielami przez cały tydzień odwiedzali lokalne miejsca pamięci, składali kwiaty i zapalali znicze, ale też poznawali cząstkę historii naszej miejscowości.

Wszystkie te działania wpisują się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”.

Tekst: Renata Pająk.