You are currently viewing „Szalik z dobroci” i inne akcje.

„Szalik z dobroci” i inne akcje.

Grudzień to czas, który sprzyja dobroczynności.

W całym kraju podejmowane są akcje, które mają na celu pomoc drugiemu człowiekowi.

5 grudnia w sali koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyła się coroczna gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, na którą byli zaproszeni opiekunowie  SKMW, Pan dyrektor i wolontariusze z naszej szkoły

Było to święto wolontariuszy skupionych przy Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, obecnie jest ich około 1200 i działają w 40 szkolnych klubach .

W naszej szkole został zorganizowany apel z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w czasie którego wolontariusze opowiedzieli o ubiegłorocznych akcjach,               w których uczestniczyli członkowie Szkolnego Koła Młodzieżowego Wolontariatu oraz przedstawili plany na ten rok szkolny.

Wolontariuszki ,wspierane przez mamy i babcie, dziergały szaliki, przeznaczone dla  bezdomnych. Jedna z dziewczynek wzięła nawet udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu, by nabyć umiejętność robienia na drutach
Organizatorem akcji charytatywnej “Szalik z dobroci” jest Diecezjalne Centrum Wolontariatu przy Caritas Diecezji Kieleckiej.

Zostały też wykonane stroiki przeznaczone na Wigilię dla Samotnych.

Dzięki ofiarności uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły udało się przygotować paczkę dla potrzebującej rodziny z naszej najbliższej okolicy, a tym samym włączyć się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”. Finał tej akcji odbył się dnia 8 i 9 grudnia 2018 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, w czasie którego były obecne panie opiekunki: p. Małgorzata Brodowska i p. Renata Pająk.

Po raz kolejny nasza szkoła przygotowała pozdrowienia i kilka drobnych upominków dla dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych. W akcję „Wylosuj Anioła” włączyli się wszyscy wychowawcy oraz opiekunka świetlicy p. Aneta Wojdat, wolontariusze i pozostali nauczyciele naszej szkoły, składając swoje podpisy na serduszkach, które stanowiły tło sukni anioła przygotowanego prze Wiktorię Jaworską.

Za wspieranie naszych inicjatyw dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły. O kolejnych akcjach poinformujemy wkrótce. Mamy nadzieję, że zechcecie  z nami pomagać potrzebującym i radować się z dawania cząstki siebie innym.


[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/105597228932295714170/albumid/6644229860769928001?alt=rss&kind=photo” ]