You are currently viewing Średniowieczne grody.

Średniowieczne grody.

Uczniowie klasy IVB realizowali projekt historyczny pt. „Średniowieczne grody”. Ich zadaniem było stworzenie makiety obiektów z epoki średniowiecza. Dzieci wykazały się wiedzą, pomysłowością i zdolnością manualną. Uczniowie zastosowali dawną technikę inżynierii przy budowie grodów, domów oraz obwarowań miejskich. Użyli przeróżnych materiałów do stworzenia elementów budowli np. gipsu, kartonów po butach, kolorowych kartek, wykałaczek, trzciny itp. Końcowy efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy zaangażowania i wytrwałości w przygotowaniu prac.