Sprawdzian szóstoklasisty

   1 kwietnia 2014 punktualnie o godzinie 9 w szkole podstawowej rozpoczął się sprawdzian szóstoklasistów.Sprawdzian szóstoklasisty trwa tylko 60 minut. W tym czasie uczniowie mają odpowiedzieć na pytania zawarte w teście zdecydowana większość dotyczy języka polskiego i matematyki.Maksymalnie na sprawdzianie szóstoklasisty można uzyskać 40 punktów. Będą one zapisane na zaświadczeniu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną ze szczegółowo rozpisanymi wynikami ucznia.