You are currently viewing Spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej w Brukseli

Spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej w Brukseli

   2017 K.E 0009W dniu 24 listopada odbyło się spotkanie uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum z panem dr Andrzejem Rudką, pracownikiem Komisji Europejskiej. Pan Andrzej Rudka jest dr ekonomii (SGH, wcześniej SGPiS) w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych. Obecnie jest doradcą zastępcy dyrektora generalnego w departamencie Jednolitego rynku, małych i średnich przedsiębiorstw, przemysłu i przedsiębiorczości w Komisji Europejskiej w Brukseli.

2017 K.E 0005

Podczas spotkania z młodzieżą przybliżył uczniom tematykę Unii Europejskiej, rozmawiając z nimi o aktualnych sprawach dotyczących UE, opowiadając o własnej drodze do instytucji unijnych i o pracy w nich. Opowiadał o aktualnych celach i działaniach Komisji. Informował młodzież o możliwościach odbycia stażu i znalezienia zatrudnienia w instytucjach UE. Na zakończenie spotkania uczniowie mogli skosztować belgijskich czekoladek oraz zabrać na pamiątkę gadżety unijne.

Tekst:Monika Błędowska

Zdjęcia: Alicja Gębczyk

Galeria zdjęć – klik