Smok Mądragon daje radę” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Jedlni

    Uczniowie kl. 0-III przystąpili w 2015 r. do udziału w edukacyjnym projekcie profilaktycznym „Smok  Mądragon daje radę”. Obejmował on szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, szkole, na drodze i podczas zabawy. Uczestnictwo w Mądragońskiej Misji Badawczej zainaugurowane zostało spotkaniem integrującym uczniów wszystkich klas, podczas którego dzieci poznały Mądraszków– wesołych przybyszów z planety bezpieczeństwa i rozwagi oraz ich przywódcę smoka Mądragona. Dzięki temu, że Mądraszki dopiero odkrywają reguły życia na Ziemi, dzieci postanowiły razem z nimi poznawać i utrwalać zasady bezpieczeństwa. W czasie kolejnych spotkań te trudne tematy przedstawione zostały w konwencji bajkowo-fantastycznej.

   24 marca 2015 r. odbyło się w szkole spotkanie z policjantami – aspirantem sztabowym Mirosławem Guzińskim z Wydziału Ruchu Drogowego KWP z siedzibą w Radomiu oraz aspirantem Kamilą Adamską i sierżantem sztabowym Pawłem Lenarcikiem z Komendy Miejskiej w Radomiu. Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom kl. 0-III pracy funkcjonariusza policji, zdobycie przez dzieci zaufania do osoby pełniącej funkcję publiczną, a także wypracowanie praktycznych umiejętności potrzebnych pieszym – uczestnikom ruchu drogowego. Każdy uczestnik spotkania otrzymał element odblaskowy.

 Na kolejnym spotkaniu z Mądragońską Misją Badawczą 11 maja 2015r. gościliśmy w szkole ratownika medycznego. Szczegółowo omówione zostały następujące zagadnienia:
wprowadzenie do pierwszej pomocy, łańcuch ratunkowy, zasady udzielania pierwszej pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Każdy zdaje sobie sprawę, że w niektórych okolicznościach trzeba działać szybko i zdecydowanie. Wymaga to jednak opanowania i psychicznej odporności. Zdobyta wiedza i umiejętności na pewno ułatwią podjęcie trudnych decyzji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

   12 czerwca 2015r.  naszą szkołę odwiedzili strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Pionkach. Zaprezentowali uczniom umundurowanie i sprzęt, opowiedzieli, jak wygląda ich praca i w jakich sytuacjach muszą interweniować. Dzieci poznały procedurę postępowania w przypadku zagrożenia pożarem. Dowiedziały się również, jakich miejsc i zabaw należy unikać, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

 

Dzieciom najbardziej przypadły do gustu wesołe piosenki, spodobały im się też kolorowe zeszytMając na uwadze wspólną troskę o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci wychowawcy klas z zaangażowaniem przystąpili do realizacji projektu. Przez trzy miesiące dokładali wszelkich starań, aby każde zajęcia miały niekonwencjonalny charakter i prowadzone były w przyjaznej atmosferze. Umożliwiały to znakomite materiały przygotowane przez organizatorów. 

y ćwiczeń. Certyfikaty potwierdzające zdobyte sprawności i dyplomy Honorowego Mądraszka stanowią cenną pamiątkę ze spotkania z sympatycznymi mieszkańcami planety bezpieczeństwa i rozwagi.

 

Udział w projekcie uważamy za bardzo dobrą formę realizacji tematyki bezpieczeństwa zawartej w programie profilaktyki i programie wychowawczym szkoły.
Koordynator projektu Iwona Droździkowska.

Zdjęcia: Milena Kuczkowska, Adrianna Machnio, Korneiia Molenda.

Galeria zdjęć – klik