You are currently viewing Śmieci sortujesz środowisko ratujesz

Śmieci sortujesz środowisko ratujesz

 

   pojemniki razemKażdy człowiek, zarówno dziecko jak i dorosły powinien zdawać sobie sprawę z faktu jak wielkie znaczenie dla życia na ziemi ma czyste środowisko i jakie są skutki jego zanieczyszczenia. Naszym zadaniem jest pobudzanie uczniów do zdobywania wiedzy ekologicznej i wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody.

   Dnia 10.10.2016r uczniowie kl3b pod opieką p. Bożeny Kiragi uczestniczyli w warsztatach ekologicznych ,,Śmieci sortujesz środowisko ratujesz’’ w ramach zadania ,,Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego 2016r.segregacja śmieci 2016 0001

   Dzieci utrwaliły i wzbogaciły swoją wiedzę nt. segregacji śmieci. Dowiedziały się jak postępować z wytworzonymi przez nas odpadami, by nie zanieczyszczały środowiska, w którym żyjemy. Sprawdziły, czy potrafią segregować śmieci do odpowiednich pojemników.

   segregacja śmieci 2016 0020Każdy uczeń otrzymał książeczkę ,,Naucz się jak postępować z odpadami’’ Książeczka ta ma celu zachęcenie dzieci, a także ich rodziców do segregacji odpadów i ich recyklingu. Dzieci dostały również torby ekologiczne, które własnoręcznie udekorowały specjalnymi kredkami. Aby dzieci były przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją – muszą tę przyrodę poznać z bliska.

Tekst: Bożena Kiraga

 Galeria zdjęć – klik