Ślubowanie Pierwszoklasistów 2014

   W czwartek 23 października 2014r w PSP w Jedlni odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły – Lidii Połeć i wicedyrektora- Doroty Jelińskiej oraz wychowawców i rodziców zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. 

   Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym w wykonaniu uczniów klasy pierwszej. Dzieci przedstawiły program artystyczny pt. „Podróż w cudowny świat nauki” pod kierunkiem p. Bożeny Kiragi i p. Bernardy Wasiak. Pierwszaki z przejęciem recytowały wierszę i śpiewały piosenki. Po części artystycznej dyrektor Lidia Połeć wielkim ołówkiem pasowała pierwszoklasistów na uczniów PSP w Jedlni.

   Każdy pasowany uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, długopis i pierwszy dokument w życiu- legitymację szkolną. Po skończonej akademii nasi bohaterowie wraz z rodzicami udali się ma słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców i wychowawców.Jesteśmy przekonani, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów.