You are currently viewing Savoir vivre dla najmłodszych w ,,Jagiellonce’’

Savoir vivre dla najmłodszych w ,,Jagiellonce’’

Uczniowie kl. II a i b pod opieką pani B. Kiragi i p. B Wasiak uczestniczyli w wyjściu do lokalu ,, Jagiellonka’’ w Jedlni. W lokalu dzieci miały możliwość spotkania się menadżerem, który opowiedział im o funkcjonowaniu restauracji. Miały możliwość przyjrzenia się pracy restauracji od kuchni. Widziały nie tylko salę dostępną dla gości, ale także zaplecze restauracji od kuchni.  Dowiedziały się jak funkcjonuje lokal,  kto w niej pracuje i jakie są obowiązki każdej zatrudnionej w niej osoby. Następnie pracownik obsługi kelnerskiej zapoznał dzieci z zasadami dobrego wychowania i zachowania się podczas spożywania posiłku w miejscach publicznych. Uczniowie poznali sztukę prawidłowego nakrywania do stołu i zachowania się przy nim w trakcie spożywania posiłku oraz zasady savoir vivre. Po szkoleniu uczniowie mogli zaprezentować zdobytą wiedzę przy wspólnym obiedzie. Mamy nadzieję, że to spotkanie pomoże dzieciom, odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych, gdzie potrzebna będzie postawa kulturalnego zachowania.