You are currently viewing Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów

Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów

Serdecznie dziękujemy uczniom klas I-III oraz IV-VIII za udział w konkursie plastyczno – muzycznym, konkursie plastycznym (plakat) i konkursie na komiks. Celem tych konkursów było uczczenie 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i tym samym kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych i szacunku do barw narodowych, rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej, czerpanie radości z procesu tworzenia.

 Laureaci konkursu plastyczno – muzycznego (klasy I-III):

w kategorii muzycznej:

I miejsce: Natalia Rydz z kl. Ia oraz Julian Luty z kl. IIIa

w kategorii plastycznej:

I miejsce: Marcel Siczek z kl. Ia oraz Maja Iwańska z kl. IIIb

II miejsce: Tomasz Deja z kl. IIIb

III miejsce: Lilla Kropidłowska z kl. IIIb

Wyróżnienia: Amelia Jaroszek, Kewin Auguścik, Wojciech Konofalski, Aleksandra Wróbel 

 

Laureaci konkursu na komiks pt. “Konstytucja 3 Maja” (klasy IV-VIII): 

Amanowicz Wiktoria z kl. Vb

Górska Weronika z kl. VIb

Sułek Aleksandra z kl. Vb

Woś Natalia z kl. Vb

 

Laureaci konkursu plastycznego na plakat (klasy IV-VIII):

Adamczyk Nikola z kl. Va

Dąbrowski Kacper z kl. Va

Siczek Patrycja z kl. VIIb

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursach. Zwycięzcom zaś serdecznie gratulujemy!