You are currently viewing Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Z dniem 1 marca 2024 rozpoczyna się rekrutacja do odziałów Publicznego Przedszkola i klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jedlni. Zapraszamy do składania wniosków, które będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem w sekretariacie Zespołu.

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacyjne

Wnioski, oświadczenia i poświadczenia woli

Dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej przeznaczone do samodzielnego wydruku znajdują się pod powyższym linkiem, ponad to w formie papierowej można odebrać w sekretariacie Zespołu.