You are currently viewing REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,, PIĘKNA I ZABAWNA KRAINA WIERSZY JULIANA TUWIMA’’

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,, PIĘKNA I ZABAWNA KRAINA WIERSZY JULIANA TUWIMA’’

  1. Organizatorem konkursu są p. B. Kiraga i p. B Wasiak.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV.
  3. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć jedną pracę, w formacie A3 lub A4 wykonaną dowolną techniką: malarstwo, rysunek, szkic, wyklejanka, rzeźba, collage, mozaika, witraż itp.
  4. Zadaniem uczestnika jest wykonanie ilustracji do wybranego wiersza Juliana Tuwima.
  5. Do każdej pracy należy dołączyć imię i nazwisko oraz klasę uczestnika konkursu.
  6. Termin składania prac do 1.04.2019r.
  7. Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody.
  8. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatorów.