You are currently viewing Realizacja obowiązku szkolnego w okresie nauczania zdalnego

Realizacja obowiązku szkolnego w okresie nauczania zdalnego

Drodzy Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492) w szkole od dnia 25.03.2020 r. realizowany jest obowiązek szkolny poprzez nauczanie zdalne. W naszej szkole nauczanie zdalne prowadzone jest przy użyciu szkolnej platformy edukacyjnej epsp.jedlnia.edu.pl i poprzez tę platformę monitorowana jest realizacja podstawy programowej i obowiązku szkolnego . W związku z powyższym, uczniowie klas 4-8 mają obowiązek codziennie zalogować się na platformę, co będzie równoznaczne ze spełnianiem obowiązku szkolnego. Rolą rodzica/opiekuna prawnego jest dopilnować aby dziecko na tę platformę się zalogowało.

(-) Amanowicz Grzegorz
dyrektor PSP w Jedlni