You are currently viewing „Ratujemy i Uczymy Ratować”

„Ratujemy i Uczymy Ratować”

Dnia 16 października 2018 roku uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni wzięli udział w akcji bicia rekordu „Guinness World Records” w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób. Akcję po raz piaty zorganizowała Fundacja WOŚP, w ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. W naszej szkole działania poprowadzili p. Justyna Hyży , p. Robert Lubczyński oraz z p. Michał Grodziński.

Data bicia rekordu nie była przypadkowa, bowiem 16 października obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Dokładną ilość osób, które wzięły udział w tej ogólnopolskiej lekcji pierwszej pomocy organizatorzy podadzą po podliczeniu wszystkich raportów.

W ramach programu oraz dzięki prelekcji pana Michała Grodzińskiego uczniowie uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy. Zrozumieli jak istotny wpływ na przeżywalność osób poszkodowanych ma tzw. łańcuch przeżycia. Praktyczne działanie z użyciem fantomów oswoiły uczniów z tak ważnym zagadnieniem jak ratowanie życia oraz kształtowały właściwe nawyki. Czynności przedstawione w sposób profesjonalny, praktyczny i jasny zachęciły, miejmy nadzieję, dzieci do podejmowania działań ratujących życie w realnej sytuacji.

Zdjęcia: Zosia Bil, Karolina Rusek