You are currently viewing „Ratujemy i Uczymy Ratować” 2019 r.

„Ratujemy i Uczymy Ratować” 2019 r.

W październiku obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Uczniowie PSP w Jedlni wraz z nauczycielami wzięli udział w akcji bicia rekordu Guinness World Records w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób. Akcję po raz kolejny zorganizowała Fundacja WOŚP w ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.