You are currently viewing Program wychowawczo – profilaktyczny 2020/21. Ankieta dla rodziców.

Program wychowawczo – profilaktyczny 2020/21. Ankieta dla rodziców.

Szanowni Rodzice!
Pragniemy poznać Waszą opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w naszej szkole oraz wartości uznawanych przez Was. Informacje, które zamieścicie, pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły.
Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Wasze opinie i propozycje zostaną uwzględnione w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
Ankieta jest anonimowa.

Ankieta