You are currently viewing Prelekcja na temat bezpieczeństwa

Prelekcja na temat bezpieczeństwa

 Policjantka 1 2017 1280x960Dnia 7 kwietnia 2017r. uczniowie Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni uczestniczyli w spotkaniu z Panią Nowocień Policjantką KMP w Radomiu.

Spotkania zostały podzielone na trzy bloki: dla klas młodszych I-III PSP , IV – VI PSP oraz I – III Gimnazjum. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantką o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.

Pani Policjantka zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówiła sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i brały aktywny udział w spotkaniu.Policjantka 2 2017 1280x960

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VI. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Pani Nowocień poruszyła także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Policjantka 3 2017 1280x960Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadząca pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniu i zadawali dużo pytań.

Pani Nowocień spotkała się również z gimnazjalistami i rozmawiała o bezpieczeństwie nieletnich. Przeprowadziła pogadankę z uczniami, przekazała podstawowe zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich. Omówiła zachowania ryzykowne podlegające odpowiedzialności prawnej jak zażywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu i jego spożywanie w miejscu publicznym, bójki, jazda pojazdem bez uprawnień bądź pod wpływem alkoholu. Ponadto przekazano, co należy zrobić, gdy staniemy się ofiarą przemocy w cyberprzestrzeni. Policjantka zwróciła uwagę na czyny karalne popełniane przez nieletnich sprawców a także zachowania, które nie podlegają odpowiedzialności prawnej, ale powodują demoralizację młodzieży. Uczniowie byli zadowoleni ze spotkania i po zakończeniu zadawali pytania.Policjantka 5 2017 1280x960 1280x853

Policjantka 4 2017 1280x960Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantki.
Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.
Bardzo dziękujemy za współpracę KMP w Radomiu z PZS w Jedlni.

Galeria zdjęć – klik